For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.09.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.09.2004 Examinarea preliminara 26.11.2004 Examinarea de fond 30.04.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2005 Eliberarea brevetului (G2) 16.09.2009 Valabil pana la 31.03.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2747
(21)Numarul depozituluia 2004 0228
(22)Data depozitului2004.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; PAŞA Lilia, MD; BOLOGA Olga, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium expansum CNMN FD 05 C
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.09.16
 Data decăderii din drepturi2009.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200228