For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2837
(21)Numarul depozituluia 2004 0229
(22)Data depozitului2004.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; DRUŢĂ Vadim, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GRĂDINARU Julieta, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium viride CNMN FD 04 P (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.09.16
 Data decăderii din drepturi2009.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200229