For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.09.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.09.2004 Examinarea preliminară 28.02.2005 Examinarea de fond 31.08.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2006 Eliberarea brevetului (G2) 16.09.2009 Valabil până la 31.03.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2837
(21)Numarul depozituluia 2004 0229
(22)Data depozitului2004.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; DRUŢĂ Vadim, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GRĂDINARU Julieta, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium viride CNMN FD 04 P (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.09.16
 Data decăderii din drepturi2009.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200229