For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.09.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.09.2004 Examinarea preliminară 29.11.2004 Examinarea de fond 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2006 Eliberarea brevetului (G2) 20.09.2009 Valabil până la 31.03.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2861
(21)Numarul depozituluia 2004 0233
(22)Data depozitului2004.09.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; CRUDU Valeriu, MD; SAMUSI Nina, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei (µ-Imidazol-N,N?)-bis{4-bromo-2-[2-(oxietilimino)-metil]-fenolato(2-)-cupru}, care manifestă activitate antimicotică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01); C07D 233/58 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/045 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.09.20
 Data decăderii din drepturi2009.09.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200233