For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.10.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.12.2004 Examinarea preliminara 11.08.2005 Examinarea de fond 28.02.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2006 Eliberarea brevetului (G2) 04.10.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2985
(21)Numarul depozituluia 2004 0244
(22)Data depozitului2004.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.10.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; LUCHIŢA Gheorghe, MD; BARBA Alic, MD; VIERU Roma, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a izotiocianatochalconelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2006
F1, BOPI 02/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 331/16 (2006.01); C07C 331/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.10.04
 Data decăderii din drepturi2009.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200244