For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2985
(21)Numarul depozituluia 2004 0244
(22)Data depozitului2004.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.10.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; LUCHIŢA Gheorghe, MD; BARBA Alic, MD; VIERU Roma, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a izotiocianatochalconelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 331/16 (2006.01); C07C 331/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.10.04
 Data decăderii din drepturi2009.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200244