For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.10.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.10.2004 Examinarea preliminara 19.01.2005 Examinarea de fond 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (G2) 06.10.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2808
(21)Numarul depozituluia 2004 0247
(22)Data depozitului2004.10.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.10.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTUDORACHE Gheorghe, MD; POPOVICI Ana, MD; TOMA Simion, MD; EREZANU Nina, MD; PERJU Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu de fertilizare extraradiculară a viţei de vie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/02 (2006.01); C05F 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.10.06
 Data decăderii din drepturi2009.10.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200247