For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.10.2004 Examinarea preliminara 10.11.2004 Examinarea de fond 28.02.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2005 Eliberarea brevetului (G2) 19.10.2007 Valabil pana la 30.04.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2714
(21)Numarul depozituluia 2004 0250
(22)Data depozitului2004.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; TIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obtinere a structurilor semiconductoare poroase
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2005
F1, BOPI 02/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01); H01L 21/265 (2006.01); H01L 21/3063 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.19
 Data decăderii din drepturi2007.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200250