For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.10.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.11.2004 Examinarea preliminara 26.11.2004 Examinarea de fond 31.05.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 22.10.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2755
(21)Numarul depozituluia 2004 0252
(22)Data depozitului2004.10.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; ŞUMANSCHII Andrei, MD; CRASOCICO Petru, BY; EREMIA Nina, MD; DABIJA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a tineretului taurin
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2006
F1, BOPI 05/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/02 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); A23L 1/076 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.10.22
 Data decăderii din drepturi2009.10.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200252