For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.10.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.11.2004 Examinarea preliminară 26.11.2004 Examinarea de fond 31.05.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 22.10.2009 Valabil până la 31.07.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2755
(21)Numarul depozituluia 2004 0252
(22)Data depozitului2004.10.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; ŞUMANSCHII Andrei, MD; CRASOCICO Petru, BY; EREMIA Nina, MD; DABIJA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de creştere a tineretului taurin
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/02 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); A23L 1/076 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.10.22
 Data decăderii din drepturi2009.10.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200252