For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.11.2004 Examinarea preliminara 21.12.2004 Examinarea de fond 31.03.2006 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2006 Eliberarea brevetului (C2) 25.10.2013 Valabil pana la 30.04.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2999
(21)Numarul depozituluia 2004 0253
(22)Data depozitului2004.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; HAREA Vasile, MD; GOLOMOZ Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiCuşcă pentru scroafă cu purcei
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2006
B1, BOPI 03/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.03.31
(47)Data eliberării brevetului2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.25
 Data decăderii din drepturi2013.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4148, 2007.04.25
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200253