For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.11.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.11.2004 Examinarea preliminara 24.05.2005 Examinarea de fond 31.12.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2006 Eliberarea brevetului (G2) 04.11.2011 Valabil pana la 31.05.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2936
(21)Numarul depozituluia 2004 0260
(22)Data depozitului2004.11.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; MELNIC Serghei, MD; GODOROJA Pavel, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; GUDUMAC Eva, MD; MELNIC Viorica, MD; PARII Angela, MD; ILUŢA Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Unguent antiinflamator şi antimicrobian
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/06 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61K 36/53 (2006.01); A61K 133/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.11.04
 Data decăderii din drepturi2011.11.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200260