For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2775
(21)Numarul depozituluia 2004 0288
(22)Data depozitului2004.12.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD; MEREUŢĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
(54)Titlul inventiei Balsam
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.10
 Data decăderii din drepturi2009.12.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200288