For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.12.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.01.2005 Examinarea preliminara 05.05.2005 Examinarea de fond 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2006 Eliberarea brevetului (G2) 17.12.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2866
(21)Numarul depozituluia 2004 0295
(22)Data depozitului2004.12.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD; CAZAC Artur, UA; NASTAS Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiImpedanţmetru  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2006
F1, BOPI 09/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.17
 Data decăderii din drepturi2009.12.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200295