For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.01.2005 Examinarea preliminara 01.03.2005 Examinarea de fond 31.01.2006 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2006 Eliberarea brevetului (C2) 28.12.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2965
(21)Numarul depozituluia 2004 0304
(22)Data depozitului2004.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie solară cu autoorientare  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2006
B1, BOPI 01/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.28
 Data decăderii din drepturi2009.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200304