For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.01.2005 Examinarea preliminara 25.04.2005 Examinarea de fond 30.11.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2006 Eliberarea brevetului (G2) 29.12.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2896
(21)Numarul depozituluia 2005 0001
(22)Data depozitului2004.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRASOCICO Petru, BY; EREMIA Nicolai, MD; GLASCOVICI Aleftina, BY; GLUŞCO Vasilii, BY; HLIUSTOV Stanislav, BY; PLENINA Ludmila, BY; GLASCOVICI Maria, BY; CRASOCICO Pavel, BY; EREMIA Nina, MD; STARCIUC Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY;
(54)Titlul inventieiProcedeu de  creştere a puilor broiler
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2006
F1, BOPI 11/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/00 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01); A61K 35/64 (2006.01); A61K 35/66 (2006.01); A61K 36/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.11.30
(47)Data eliberării brevetului2006.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.29
 Data decăderii din drepturi2009.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200001