For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2909
(21)Numarul depozituluia 2005 0017
(22)Data depozitului2005.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.05.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; BOSTAN Victor, MD; NICU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinurilor naturale cu zahăr rezidual
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.11.30
(47)Data eliberării brevetului2006.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.14
 Data decăderii din drepturi2007.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200017