For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.01.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.03.2005 Examinarea preliminara 24.05.2005 Examinarea de fond 30.11.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2006 Eliberarea brevetului (C2) 14.01.2007 Valabil pana la 31.03.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2909
(21)Numarul depozituluia 2005 0017
(22)Data depozitului2005.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.05.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; BOSTAN Victor, MD; NICU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinurilor naturale cu zahăr rezidual  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/2006
B1, BOPI 11/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.11.30
(47)Data eliberării brevetului2006.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.14
 Data decăderii din drepturi2007.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200017