For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.02.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.05.2005 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2006 Eliberarea brevetului (G2) 08.02.2007 Valabil pana la 30.04.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2957
(21)Numarul depozituluia 2005 0035
(22)Data depozitului2005.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.02.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"OLIMP" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valerii, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"OLIMP" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de închidere-sigilare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2006
F1, BOPI 01/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.08
 Data decăderii din drepturi2007.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200035