For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.02.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2005 Examinarea preliminara 31.08.2007 Publicarea cererii (A) 06.11.2007 Examinarea de fond 31.01.2008 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (C2) 11.02.2012 Valabil pana la 31.08.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3465
(21)Numarul depozituluia 2005 0042
(22)Data depozitului2005.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.02.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ " MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; CHICU Boris, MD; LUNGU Galina, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de stropit
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.11
 Data decăderii din drepturi2012.02.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2483, 2007.03.12
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă " MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200042