For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.02.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.03.2005 Examinarea preliminara 24.05.2005 Examinarea de fond 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2006 Eliberarea brevetului (G2) 18.02.2009 Valabil pana la 31.08.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2850
(21)Numarul depozituluia 2005 0046
(22)Data depozitului2005.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; FRIPTU Ludmila, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; FRIPTU Ludmila, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; FRIPTU Ludmila, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de inducere a avortului medicamentos
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61P 15/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.02.18
 Data decăderii din drepturi2009.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200046