For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2848
(21)Numarul depozituluia 2005 0049
(22)Data depozitului2005.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; ŢURCANU Adela, MD; LUPAŞCO Iulianna, MD; ANDRIEŞ Lucia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; ŢURCANU Adela, MD; LUPAŞCO Iulianna, MD; ANDRIEŞ Lucia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; ŢURCANU Adela, MD; LUPAŞCO Iulianna, MD; ANDRIEŞ Lucia, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic diferenţial al hepatitei cronice virale C şi hepatitei cronice C asociate cu infecţie herpetică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.22
 Data decăderii din drepturi2007.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200049