For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.02.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.03.2005 Examinarea preliminara 30.03.2005 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (G2) 23.02.2007 Valabil pana la 30.04.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2784
(21)Numarul depozituluia 2005 0052
(22)Data depozitului2005.02.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.02.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiABABII Tudor, MD; CUŞNIR Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABABII Tudor, MD; CUŞNIR Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiABABII Tudor, MD; CUŞNIR Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al herniilor ventrale gigantice  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2006
F1, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.23
 Data decăderii din drepturi2007.02.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200052