For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.03.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.03.2005 Examinarea preliminară 12.05.2005 Examinarea de fond 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2006 Eliberarea brevetului (G2) 17.05.2022 04.03.2023 Valabil până la 04.03.2024 Achitarea taxei de menţinere 04.03.2025 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului2857
(21)Numarul depozituluia 2005 0059
(22)Data depozitului2005.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.03.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; CUDINA Marianna, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi sistem pentru concentrarea energiei biologice şi cosmice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
(30)Prioritateaa 2004 0053, 2004.03.01, MD
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.04
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:7444, 2005.06.02
Datele iniţiale:CARANFIL Victor Gheorghe, MD; ŞCHILIOV Vladimir Dmitrii, MD; GUDINA Marina Leonid, MD
Datele finale:CARANFIL Victor Gheorghe, MD; ŞCHILIOV Vladimir Dmitrii, MD; CUDINA Marianna, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200059