For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.03.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.03.2005 Examinarea preliminara 12.05.2005 Examinarea de fond 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2006 Eliberarea brevetului (G2) 25.05.2024 04.03.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului2857
(21)Numarul depozituluia 2005 0059
(22)Data depozitului2005.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.03.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; CUDINA Marianna, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv şi sistem pentru concentrarea energiei biologice şi cosmice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2006
F1, BOPI 09/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
(30)Prioritateaa 2004 0053, 2004.03.01, MD
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.04
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:7444, 2005.06.02
Datele iniţiale:CARANFIL Victor Gheorghe, MD; ŞCHILIOV Vladimir Dmitrii, MD; GUDINA Marina Leonid, MD
Datele finale:CARANFIL Victor Gheorghe, MD; ŞCHILIOV Vladimir Dmitrii, MD; CUDINA Marianna, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200059