For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2872
(21)Numarul depozituluia 2005 0062
(22)Data depozitului2005.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.03.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de pronostic al riscului apariţiei hiperplaziei dishormonale a glandei mamare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/145 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.10.31
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.04
 Data decăderii din drepturi2008.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200062