For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.03.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.04.2005 Examinarea preliminara 31.10.2006 Publicarea cererii (A) 07.12.2007 Examinarea de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (G2) 04.03.2010 Valabil pana la 30.09.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3595
(21)Numarul depozituluia 2005 0068
(22)Data depozitului2005.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu şi dispozitiv de prelucrare prin electroeroziune a roţilor dinţate (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F2, BOPI 05/2008
A, BOPI 10/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 1/00 (2006.01); B23H 7/02 (2006.01); B23H 7/06 (2006.01); B23F 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2006.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.03.04
 Data decăderii din drepturi2010.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200068