For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.03.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.04.2005 Examinarea preliminara 24.05.2005 Examinarea de fond 31.01.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2007 Eliberarea brevetului (C2) 25.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3231
(21)Numarul depozituluia 2005 0085
(22)Data depozitului2005.03.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.03.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; GOLOMOZ Anatolie, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiCuţit pentru măcinare
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2007
B1, BOPI 01/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B02C 18/14 (2006.01); B23K 9/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.01.31
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.25
 Data decăderii din drepturi2011.03.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:278, 2007.03.12
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200085