For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.03.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.04.2005 Examinarea preliminara 20.06.2005 Examinarea de fond 31.12.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2006 Eliberarea brevetului (G2) 25.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2926
(21)Numarul depozituluia 2005 0086
(22)Data depozitului2005.03.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; USATÎI Adrian, MD; CHIRIŢA Elena, MD; CREPIS Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Furaj pentru larve de ciprinide
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01); A23K 1/00 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.25
 Data decăderii din drepturi2011.03.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200086