For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.03.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.04.2005 Examinarea preliminara 24.05.2005 Examinarea de fond 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2006 Eliberarea brevetului (G2) 29.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2856
(21)Numarul depozituluia 2005 0092
(22)Data depozitului2005.03.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; BURLACU Valeriu, MD; GLIGOR Călin, MD; FALA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiMaterial pentru osteoplastie (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2006
F1, BOPI 09/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/32 (2006.01); A61K 35/14 (2006.01); A61K 35/16 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61F 2/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.29
 Data decăderii din drepturi2011.03.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200092