For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.03.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.04.2005 Examinarea preliminara 17.10.2005 Examinarea de fond 28.02.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2006 Eliberarea brevetului (G2) 29.03.2010 Valabil pana la 30.09.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2973
(21)Numarul depozituluia 2005 0093
(22)Data depozitului2005.03.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; BURLACU Valeriu, MD; GLIGOR Călin, MD; TOPALO Valentin, MD; RUDIC Valeriu, MD; FALA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de sinus-lifting la implantarea endoosoasă dentală
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2006
F1, BOPI 02/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/24 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.03.29
 Data decăderii din drepturi2010.03.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200093