For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2881
(21)Numarul depozituluia 2005 0108
(22)Data depozitului2005.04.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOCU Maria, MD; MANOLE Ştefan, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; GRĂDINARU Julieta, MD; FORNI Alexandra, IT;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compuşi complecşi triazamacrociclici ai nichelului(II) şi aplicarea lor în calitate de colorant pentru polimerii termoplastici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 281/08 (2006.01); C07C 251/02 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C09B 26/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.10.31
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.04.15
 Data decăderii din drepturi2010.04.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200108