For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.04.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.05.2005 Examinarea de fond 24.05.2005 Examinarea preliminara 31.10.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2006 Eliberarea brevetului (G2) 15.04.2010 Valabil pana la 31.10.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2881
(21)Numarul depozituluia 2005 0108
(22)Data depozitului2005.04.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOCU Maria, MD; MANOLE Ştefan, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; GRĂDINARU Julieta, MD; FORNI Alexandra, IT;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompuşi complecşi triazamacrociclici ai nichelului(II) şi aplicarea lor în calitate de colorant pentru polimerii termoplastici
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2006
F1, BOPI 10/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 281/08 (2006.01); C07C 251/02 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C09B 26/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.10.31
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.04.15
 Data decăderii din drepturi2010.04.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200108