For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.05.2005 Examinarea preliminara 30.06.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 17.07.2006 Examinarea de fond 31.12.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2006 Eliberarea brevetului (G2) 20.06.2024 22.04.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3085
(21)Numarul depozituluia 2005 0117
(22)Data depozitului2005.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "HIDROIMPEX", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALDARE Anatol, MD; ERASOV Fiodor, UA; ROTARI Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "HIDROIMPEX", MD;
(54)Titlul inventieiMaşină hidraulică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F1, BOPI 06/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04C 2/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.04.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200117