For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.04.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.05.2005 Examinarea preliminara 28.02.2007 Examinarea de fond 30.04.2007 Publicarea cererii (A) 30.11.2007 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.05.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2008 Eliberarea brevetului (C2) 25.04.2010 Valabil pana la 31.10.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3436
(21)Numarul depozituluia 2005 0122
(22)Data depozitului2005.04.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSIDORENKO Anatolie, MD; ZASAVIŢCHI Efim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiBolometru
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/2008
B2, BOPI 11/2007
A, BOPI 04/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01J 5/20 (2006.01); H01L 39/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.11.30
(47)Data eliberării brevetului2008.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.04.25
 Data decăderii din drepturi2010.04.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:5722, 2007.06.07
Datele iniţiale:LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200122