For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.06.2005 Examinarea preliminara 01.08.2005 Examinarea de fond 31.03.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2006 Eliberarea brevetului (G2) 13.05.2010 Valabil pana la 30.11.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3001
(21)Numarul depozituluia 2005 0132
(22)Data depozitului2005.05.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.05.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Lidia, MD; LOBCENCO Vitalii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de creştere a peştelui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01); A01K 61/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.03.31
(47)Data eliberării brevetului2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.05.13
 Data decăderii din drepturi2010.05.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200132