For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.05.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.05.2005 Examinarea preliminara 14.07.2005 Examinarea de fond 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2006 Eliberarea brevetului (G2) 16.05.2007 Valabil pana la 31.07.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2849
(21)Numarul depozituluia 2005 0133
(22)Data depozitului2005.05.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.05.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiJOVMIR Vasile, MD; MACHIDON Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJOVMIR Vasile, MD; MACHIDON Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiJOVMIR Vasile, MD; MACHIDON Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al cancerului mamar la pacientele de vârstă înaintată
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2006
F1, BOPI 09/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.05.16
 Data decăderii din drepturi2007.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200133