For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3419
(21)Numarul depozituluia 2005 0142
(22)Data depozitului2005.05.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi dispozitiv de transformare turbionară a curentului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01); F03D 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.05.19
 Data decăderii din drepturi2016.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:5030, 2006.05.12
Datele iniţiale:POLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
Datele finale:POLEACOVA Nina, MD; POLEACOV Mihail, MD;
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:5030, 2006.05.12
Datele iniţiale:POLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
Datele finale:POLEACOVA Nina, MD; POLEACOV Mihail, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200142