For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.05.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.06.2005 Examinarea preliminară 16.09.2005 Examinarea de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2007 Eliberarea brevetului (C2) 25.05.2010 Valabil până la 30.11.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.11.2020 25.05.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3124
(21)Numarul depozituluia 2005 0150
(22)Data depozitului2005.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.05.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; SPÎNU Stela, MD; BEJENARI Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Salicilidentiosemicarbazidaţi de cupru(II) care conţin sulfanilamide
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 311/31 (2006.01); C07C 311/36 (2006.01); C07C 311/37 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/63 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.05.25
 Data decăderii din drepturi2010.05.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200150