For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.05.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.06.2005 Examinarea preliminara 13.12.2005 Examinarea de fond 30.04.2006 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2007 Eliberarea brevetului (C2) 27.05.2010 Valabil pana la 30.11.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3034
(21)Numarul depozituluia 2005 0152
(22)Data depozitului2005.05.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.05.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALDARE Viorel, MD; PARASCA Petru, MD; GAINA Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a colorantului roşu din tescovină de struguri
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2007
B1, BOPI 04/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.05.27
 Data decăderii din drepturi2010.05.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200152