For comments, suggestions

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2005 0153
(22)Data depozitului2005.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.05.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiENCIU Petru, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; ENCIU Eugenia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiENCIU Petru, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; ENCIU Eugenia, MD;
(54)Titlul inventiei Agent pentru nutriţia extraradiculară şi protecţia plantelor
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C05F 5/00 (2006.01); A01N 37/08 (2006.01); A01N 59/14 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Data publicării hotărârii de respingere2007.01.31 
 Temeiulart. 6
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200153