For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.06.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.10.2005 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2006 Eliberarea brevetului (G2) 09.06.2010 Valabil pana la 31.12.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2944
(21)Numarul depozituluia 2005 0163
(22)Data depozitului2005.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; CORŞAC Oleg, MD; SAJIN Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru ionizarea gazelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05H 1/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.09
 Data decăderii din drepturi2010.06.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200163