For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3078
(21)Numarul depozituluia 2005 0166
(22)Data depozitului2005.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de degradare a deşeurilor greu degradabile obţinute de la distilarea alcoolului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12F 3/10 (2006.01); C02F 1/76 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.13
 Data decăderii din drepturi2010.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200166