For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.2005 Examinarea preliminară 26.12.2005 Examinarea de fond 30.06.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2007 Eliberarea brevetului (G2) 13.06.2010 Valabil până la 31.12.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 21.01.2022 13.06.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3078
(21)Numarul depozituluia 2005 0166
(22)Data depozitului2005.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de degradare a deşeurilor greu degradabile obţinute de la distilarea alcoolului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12F 3/10 (2006.01); C02F 1/76 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.13
 Data decăderii din drepturi2010.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200166