For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3112
(21)Numarul depozituluia 2005 0168
(22)Data depozitului2005.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHIMPU Lidia, MD; POTLOG Tamara, MD; TIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Celulă solară cu straturi subţiri
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.16
 Data decăderii din drepturi2010.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200168