For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.06.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.07.2005 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Eliberarea brevetului (G2) 20.06.2018 Valabil pana la 31.01.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3155
(21)Numarul depozituluia 2005 0172
(22)Data depozitului2005.06.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54)Titlul inventieiSigiliu de forţă cu cablu
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2007
F1, BOPI 09/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01); E05B 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, NEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.20
 Data decăderii din drepturi2018.06.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200172