For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.06.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.12.2005 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (C2) 21.06.2014 Valabil pana la 31.12.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3307
(21)Numarul depozituluia 2005 0174
(22)Data depozitului2005.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.06.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; AGARCOV Mihail, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiExtruder pentru prepararea nutreţurilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2008
B1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.21
 Data decăderii din drepturi2014.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2481, 2007.03.12
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200174