For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.07.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.07.2005 Examinarea preliminară 26.09.2005 Examinarea de fond 30.06.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2007 Eliberarea brevetului (G2) 06.07.2008 Valabil până la 31.01.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.06.2021 06.07.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3073
(21)Numarul depozituluia 2005 0196
(22)Data depozitului2005.07.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLUPAŞCO Natalia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCO Natalia, MD; LUPAŞCO Tatiana, MD; LUPAŞCO Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLUPAŞCO Natalia, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de prognozare a riscului apariţiei complicaţiilor inflamator-degenerative ale globului ocular după discizia cataractei secundare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.06
 Data decăderii din drepturi2008.07.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:2088, 2006.03.03
Datele iniţiale:LUPAŞCO Natalia, MD;
Datele finale:LUPAŞCO Natalia, MD; LUPAŞCO Tatiana, MD; LUPAŞCO Vera, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200196