For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.07.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2005 Examinarea preliminara 18.11.2005 Examinarea de fond 30.04.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2006 Eliberarea brevetului (G2) 18.07.2010 Valabil pana la 31.01.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3035
(21)Numarul depozituluia 2005 0205
(22)Data depozitului2005.07.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARIE Grigore, MD; MARANDICI Elena, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; RASTIMEŞINA Inna, MD; GRANACI Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventieiMediu pentru diluarea materialului seminal de vier
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2006
F1, BOPI 04/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 1/02 (2006.01); C12N 5/02 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01); A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.07.18
 Data decăderii din drepturi2010.07.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200205