For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.07.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2005 Examinarea preliminara 02.11.2005 Examinarea de fond 31.01.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2006 Eliberarea brevetului (G2) 26.07.2014 Valabil pana la 31.01.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2952
(21)Numarul depozituluia 2005 0213
(22)Data depozitului2005.07.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.07.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DIUG Eugen, MD; CRUDU Dorin, MD; IUHTIMOVSCHI Eugen, MD; PARII Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu medicamentos sub formă de supozitoare pentru tratamentul prostatitelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2006
F1, BOPI 01/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/05 (2006.01); A61K 9/02 (2006.01); A61P 13/08 (2006.01); A61K 47/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.07.26
 Data decăderii din drepturi2014.07.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200213