For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.07.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2005 Examinarea preliminara 18.11.2005 Examinarea de fond 30.04.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2006 Eliberarea brevetului (G2) 29.07.2010 Valabil pana la 31.01.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3019
(21)Numarul depozituluia 2005 0215
(22)Data depozitului2005.07.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTUDORACHE Gheorghe, MD; BUJOREANU Nicolae, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; GOMOJA Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a viţei de vie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/06 (2006.01); A01G 17/02 (2006.01); A01N 35/06 (2006.01); A01N 37/08 (2006.01); A01N 37/42 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.07.29
 Data decăderii din drepturi2010.07.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200215