For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.08.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.08.2005 Examinarea preliminară 10.01.2006 Examinarea de fond 31.12.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 02.08.2011 Valabil până la 28.02.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3201
(21)Numarul depozituluia 2005 0220
(22)Data depozitului2005.08.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHISCHINA Anastasia, MD; CUZNEŢOVA Galina, MD; SUVOROVA Galina, MD; JUC Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Salată din topinambur conservată (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/212 (2006.01); A23B 7/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.08.02
 Data decăderii din drepturi2011.08.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5421, 2007.05.29
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200220