For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.08.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.09.2005 Examinarea preliminara 07.10.2005 Examinarea de fond 28.02.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2006 Eliberarea brevetului (G2) 09.08.2012 Valabil pana la 28.02.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2971
(21)Numarul depozituluia 2005 0227
(22)Data depozitului2005.08.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.08.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEREŞ Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREŞ Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEREŞ Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al herniilor ventrale gigante şi al abdomenului  ptozat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2006
F1, BOPI 02/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.09
 Data decăderii din drepturi2012.08.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200227