For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3302
(21)Numarul depozituluia 2005 0252
(22)Data depozitului2005.09.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.10.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Andrian, MD; ANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD; SLEPNEV Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de înregistrare a informaţiei optice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/14 (2006.01); G03C 9/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.02
 Data decăderii din drepturi2010.09.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200252