For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.09.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.10.2005 Examinarea preliminara 08.12.2005 Examinarea de fond 28.02.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2006 Eliberarea brevetului (G2) 15.09.2010 Valabil pana la 03.03.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2992
(21)Numarul depozituluia 2005 0270
(22)Data depozitului2005.09.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; BOSTAN Viorel, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiStaţie hidraulică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2006
F1, BOPI 02/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.15
 Data decăderii din drepturi2010.09.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200270