For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.09.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.10.2005 Examinarea preliminară 11.01.2006 Examinarea de fond 31.07.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2007 Eliberarea brevetului (G2) 15.09.2010 Valabil până la 03.03.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3104
(21)Numarul depozituluia 2005 0273
(22)Data depozitului2005.09.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Staţie hidraulică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 7/00 (2006.01); F16H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.15
 Data decăderii din drepturi2010.09.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200273