For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.09.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.10.2005 Examinarea preliminara 29.06.2006 Examinarea de fond 30.09.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Eliberarea brevetului (G2) 15.09.2010 Valabil pana la 03.03.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3149
(21)Numarul depozituluia 2005 0276
(22)Data depozitului2005.09.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; MAILHOT Jilles, FR; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru epurarea fotocatalitică a apei de substanţe organice  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2007
F1, BOPI 09/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/32 (2006.01); B01J 35/02 (2006.01); C25D 3/50 (2006.01); B01J 35/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.15
 Data decăderii din drepturi2010.09.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200276